ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής Δερματολογίας - Νομικός Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής
τ. Αντιπρύτανης – Γεν. Γραμ. Υπουργείου Παιδείας