Απολογισμός εισαγωγών και εξαγωγών της Κίνας το Φεβρουάριο

Οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν 4,2 τοις εκατό το Φεβρουάριο από έτος σε έτος, ενώ οι εισαγωγές 44,7 τοις εκατό, όπως έδειξαν στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στα τελωνεία.

Αυτό οδήγησε σε ένα μηνιαίο εμπορικό έλλειμμα της τάξεως των 60.360.000.000 γιουάν (8,74 δισεκατομμύρια $), σε αντίθεση με ένα πλεόνασμα πάνω από 354 δισεκατομμύρια γιουάν, το μήνα Ιανουάριο, σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων.

 

Πηγή: www.chinadaily.com