ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Μια νέα συνεργασία, που πρόκειται να επικυρωθεί κατά το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, ανοίγουν προοπτικές στην Κινεζική τουριστική αγορά για τη Σύρο, με προεκτάσεις σε επίπεδο πολιτιστικού, επιστημονικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Τελεσφόρησαν, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, οι συζητήσεις του προηγούμενου διαστήματος μεταξύ του Δήμου και του Ελληνοκινεζικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης (ΕΚΙΝΑ), καθώς πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών σύμφωνο συνεργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν από κοινού δράσεις σε τομείς που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά προς το νησί.

Η κεντρική ιδέα των δράσεων και των συνεργιών που θα αναπτυχθούν μεταξύ των δύο πλευρών, βασίζονται στις αρχές επί των οποίων κινείται και δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο και μία πρώτη σκιαγράφηση των επαφών και των προοπτικών γίνεται από την πρόεδρο του Ινστιτούτου, Ελεάννα Νεστορίδη, η οποία, επί σειρά ετών, διατηρεί και ισχυρούς δεσμούς με το νησί.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Σύρου, πρόκειται να προβληθούν ως κίνητρο προσέλκυσης του ενδιαφέροντος προς την Κινεζική πλευρά, με τα στοιχεία που ξεφεύγουν από τις γνωστές μαζικές προσελεύσεις επισκεπτών, επικεντρώνοντας σε ουσιώδεις τουριστικές παρουσίες, αλλά και συνέργιες επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία αφορά σε διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, προβολής των πολιτιστικών στοιχείων του νησιού και των αξιόλογων ιδιαιτεροτήτων του, που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των Κινέζων επισκεπτών, αλλά ακόμα και ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών σε επίπεδο επιχειρηματικών συναλλαγών ή επενδύσεων.

Η συμφωνία των δύο πλευρών θα εποπτεύεται από μία 4μελή ομάδα εργασίας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών, με αρμοδιότητα τους τον συντονισμό και την παρακολούθηση των ενεργειών και των δράσεων που θα υλοποιούνται.

Γνωριμία με το Ελληνοκινεζικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης

Το Ελληνοκινεζικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που ξεκινά τη διαδρομή του δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ των δύο λαών.

Σύμφωνα με τις συστάσεις που το ίδιο το Ινστιτούτο δίνει για τον ρόλο του, με τους ποικίλους τομείς δράσης του, στις επιχειρήσεις, την επιστήμη και τον πολιτισμό, το ΕΚΙΝΑ, προσδοκά να γίνει ο σύνδεσμος που θα διευκολύνει την επαφή μεταξύ των δύο ενδιαφερόμενων πλευρών, Ελλάδας και Κίνας και θα συντελέσει στην επιτυχή τους συνεργασία.

Το Ελληνοκινεζικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης ΕΚΙΝΑ Α.Μ.Κ.Ε. συστάθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2013 ως μη κερδοσκοπική αστική εταιρία, που σκοπό έχει να καλλιεργήσει, να αναπτύξει και να ενισχύσει σφαιρικά τις σχέσεις Ελλάδας και Κίνας, σε ποικίλους τομείς και δραστηριότητες.

Ιδρυτικός στόχος του ΕΚΙΝΑ είναι η γνωριμία, η συνάντηση και η συνεννόηση ανθρώπων, εταιριών, φορέων και οργανώσεων καθώς και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών αλλά και η μεταξύ τους συνεργασία στον επιχειρηματικό, πολιτιστικό και επιστημονικό τομέα.

Το ΕΚΙΝΑ, ως ινστιτούτο ανάπτυξης, έρχεται να υποβοηθήσει με τις δραστηριότητές του τους υπάρχοντες φορείς και να κινηθεί σε παράλληλους δρόμους ως συνοδοιπόρος μιας κοινής προσπάθειας.

Το ΕΚΙΝΑ μέσα από τις δράσεις που αναπτύσσει, συμβάλλει στην προβολή και προώθηση του ελληνικού γίγνεσθαι στον Κινεζικό λαό. Η τέχνη, τα γράμματα, το εμπόριο, η επιχειρηματικότητα, η επιστημονική έρευνα, παρουσιάζονται μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και μέσα από αυτές ενθαρρύνεται η επικοινωνία των δύο λαών.

Απώτερος σκοπός του ινστιτούτου είναι η εύρεση του κοινού σημείου συνάντησης μεταξύ των δύο λαών, Ελληνικού και Κινεζικού, η μεταξύ τους επαφή, η κατανόηση της διαφορετικότητάς τους και η αγαστή μεταξύ τους συνεργασία για κοινό όφελος.

Στον τομέα του πολιτισμού το ΕΚΙΝΑ σημειώνει ότι τα ήθη και τα έθιμα, το σύνολο των υλικών και πνευματικών, καλλιτεχνικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων μιας κοινωνίας εκφράζουν και ορίζουν τον πολιτισμό της. Η επιτυχής συνεργασία των λαών εδράζεται στη γνωριμία, τη γνώση και τον αμοιβαίο σεβασμό του πολιτισμού της κάθε χώρας. Δε νοείται οικονομική, επιχειρηματική ή εμπορική συνεργασία μεταξύ δύο λαών χωρίς παράλληλη «συνάντηση» των πολιτισμών τους.

Το ΕΚΙΝΑ, ως ινστιτούτο ανάπτυξης, δραστηριοποιείται ενεργά στον άξονα του πολιτισμού, στηριζόμενο στην αρχή που θέλει τον πολιτισμό να συμβαδίζει με το εμπόριο και με όλες τις δραστηριότητες που απορρέουν από αυτό.

Οι δύο λαοί, Ελληνικός και Κινεζικός, εκφράζουν και εκπροσωπούν δύο αρχαίους και πολύ σημαντικούς πολιτισμούς που επηρέασαν βαθιά και ουσιαστικά τη σκέψη των λαών που ήρθαν σε επαφή μαζί τους. Το σπουδαίο παρελθόν των δύο λαών έχει γίνει αντικείμενο θαυμασμού και αποτελεί σταθερή βάση για τις διμερείς τους σχέσεις.

Στα πλαίσια της πολιτιστικής συνεργασίας των δύο χωρών το ΕΚΙΝΑ θα διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων –καλλιτεχνικές παραστάσεις, εκθέσεις, λογοτεχνικές βραδιές, εκδόσεις βιβλίων, κ.ά. –που θα κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των δύο λαών για τις μεταξύ τους σχέσεις.

Σύμφωνα με τον ρόλο του στον τομέα της επιχειρηματικότητας, στο σχετικό ενημερωτικό του σημείωμα αναφέρει ότι το Ελληνοκινεζικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης «ΕΚΙΝΑ» παρέχει ουσιαστική στήριξη σε εταιρείες Ελλάδας και Κίνας και εργάζεται για την προώθηση και τη στήριξη του εμπορίου, της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, το ΕΚΙΝΑ προωθεί την έρευνα και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των βιομηχανιών στο συγκεκριμένο πεδίο, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει τα αποτελέσματα των διαφόρων ερευνών με σχετικά δημοσιεύματα αλλά και με άλλες δράσεις, όπως με τη διοργάνωση σεμιναρίων.

Οι δράσεις του ΕΚΙΝΑ που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα επικεντρώνονται στους ακόλουθους στόχους:

Παροχή πρακτικών συμβουλών ή/και κατευθυντήριων γραμμών που θα διευκολύνουν την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων των δύο συνεργαζόμενων μερών –Ελλάδας και Κίνας– και την ίδρυση νέων εταιρειών.

Προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των δύο χωρών

Ανάπτυξη των τουριστικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών

Δημιουργία δικτύων συνεργασίας

Υποβοήθηση για τον εντοπισμό εμπορικών ευκαιριών και στις δύο χώρες

Παροχή κατευθυντήριων γραμμών σε επαγγελματίες για θέματα που αφορούν στη γεωγραφική ποικιλομορφία, την επιλογή των ενδεδειγμένων συνεργατών και μεσαζόντων (πρακτόρων) καθώς και τη μελέτη των επιλογών που έχει μια εταιρία προκειμένου για τη διείσδυση των προϊόντων της στην αγορά της άλλης χώρας, ούτως ώστε να σχεδιάσει την κατάλληλη στρατηγική εισόδου.

Το ΕΚΙΝΑ αποτελεί γέφυρα συνεργασίας και συνεννόησης, ένα σημείο διαπολιτισμικού διαλόγου, μία αμερόληπτη πλατφόρμα κατανόησης των οικονομικών και νομικών πτυχών στις σχέσεις των δύο πλευρών, ενίσχυσης του εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, και μία «δεξαμενή σκέψης» (think tank) για τα μέλη και των δύο πλευρών.

Το Ινστιτούτο λειτουργεί ως ουδέτερο πεδίο συνάντησης των δύο πλευρών –Ελλάδας και Κίνας – το οποίο συμβάλλει στην κατάρτηση του νομικού πλαισίου και την ανάπτυξη πολιτικών που θα εξασφαλίζουν ισορροπία στις εμπορικές σχέσεις και υγιείς όρους ανταγωνισμού, με κατανόηση και σεβασμό των διαφορών.

Το ΕΚΙΝΑ λειτουργεί ως πηγή πληροφοριών για τα μέλη του σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφοντας πλήθος πληροφοριών που μπορεί να αποδειχθούν ωφέλιμες, όπως για παράδειγμα τις επιχειρήσεις που παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας για συνεργασία και επενδύσεις, κ.λπ..

Το Ελληνοκινεζικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης θα δημοσιεύει και θα κοινοποιεί στα μέλη του όλες τις διαθέσιμες και έγκυρες πληροφορίες που συλλέγει καθώς και αποτελέσματα ερευνών ή αναλύσεων που προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες, όπως νομικά πλαίσια, περιορισμοί ανταγωνιστικότητας, ρυθμιστικές τάσεις, κ.ά.

Η πρόεδρος του ΕΚΙΝΑ δίνει το στίγμα της συνεργασίας

Η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνοκινεζικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης, Ελεάννα Νεστορίδη, έχει ιδιαίτερους δεσμούς με τη Σύρο, καθώς επί δεκαπενταετία διατηρεί σπίτι στο νησί, με το ενδιαφέρον της για τον τόπο να κρίνεται δεδομένο.

Η «Κοινή Γνώμη» ήρθε σε επαφή με την κ. Νεστορίδη, εξ αφορμής της επικείμενης επισημοποίησης της συνεργασίας του Ινστιτούτου με τον Δήμο.

Με τη δημιουργία του Ελληνοκινεζικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης το 2013, η κ. Νεστορίδη επιχείρησε μία πρώτη επαφή με την πρώην Δημοτική Αρχή, προκειμένου να υπάρξει μία προοπτική συνεργασίας των δύο πλευρών, κυρίως σε επίπεδο τουρισμού, αλλά και του συνόλου των τομέων, όπως επιστήμη και πολιτισμός, στους οποίους δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο, χωρίς όμως τότε να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Με τη νέα Δημοτική Αρχή, ξεκίνησαν οι πρώτες επαφές και συνεχείς συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων, κατέληξε να υπάρξει μία συμφωνία συνεργασίας, για την ανάπτυξη του κινεζικού τουρισμού στο νησί, αλλά και την ανάπτυξη δράσεων σε επιχειρηματικό και επιστημονικό επίπεδο.

Όπως η ίδια αναφέρει «Έκανα κάποιες σκέψεις κατ’ αρχήν για τον τουρισμό και βεβαίως για ότι έχουμε (σ.σ. το Ινστιτούτο) ως γνωστικό πεδίο, για να πάρει την θέση που έπρεπε να πάρει η Σύρος. Αυτή ήταν μία πρωτόλεια σκέψη και στη συνέχεια με συζητήσεις επί συζητήσεων και ανταλλαγή απόψεων καταλήξαμε να έχουμε μία συνεργασία με τον Δήμο, στο επίπεδο που εμείς μπορούμε να καθοδηγήσουμε σε σχέση πάντα με τον κινεζικό τουρισμό κ.λ.π.».

Δεν θέλησε να γίνει πιο συγκεκριμένη η κ. Νεστορίδη όσον αφορά στις συγκεκριμένες δράσεις που πρόκειται να αναπτυχθούν και αφορούν λεπτομέρειες του πλαισίου συνεργασίας ως αποτέλεσμα των συζητήσεων που προηγήθηκαν, πριν αυτό λάβει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε μία γενική αφορά επί των δράσεων που μπορούν να αναπτυχθούν, αναφέρθηκε σε «ημερίδες που θα πρέπει να γίνουν για να καθοδηγήσουν την αγορά και τις επιχειρήσεις για το πώς πρέπει να διεισδύσουν στην αγορά της Κίνας, είτε αν υπάρχει κάποια εξαγωγική δυνατότητα κάποιων προϊόντων είτε στον εισερχόμενο τουρισμό».

Πέραν των δυνατοτήτων αυτών εγείρονται όμως και παράπλευρα θέματα, όπως το θέμα των καταλυμάτων, καθώς το Ινστιτούτο δεν προσανατολίζεται στην προώθηση του μαζικού τουρισμού για το νησί, αλλά στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του προσελκύοντας πιο εξειδικευμένο τουρισμό.

Επί του θέματος η κ. Νεστορίδη ανέφερε ως παράδειγμα τον μαζικό τουρισμό που συγκεντρώνει η Σαντορίνη λέγοντας ότι «στη Σαντορίνη πάνε μόνο για γάμους, όμως εμείς δεν θέλουμε αυτό τον τουρισμό. Θέλουμε αυτός που θα έρθει στη Σύρο να είναι ρέκτης της καλλιγραφίας ή του καταδυτικού τουρισμού, γιατί έχει τέτοια δυνατότητα με τα Ποσειδώνια Λειβάδια από τη Σύρο ως τη Γυάρο, που τα διαχειρίζεται η Σύρος».

Για την προοπτική της Σύρου ως προς συγκεκριμένο τουριστικό μοντέλο που μπορεί να προσφέρει η Κίνα, ανέφερε πως υπάρχει

«η ελληνική εμμονή πως ότι κάνουν κάποια νησιά πρέπει να τα κάνουν και όλοι οι άλλοι. Δηλαδή κάνει γάμους η Σαντορίνη, το θέλουν όλοι. Δεν νομίζω όμως πως είναι αυτό που θα αναδείξει τη Σύρο. Δεν πρέπει να μιμηθεί κάποιο άλλο νησί».

Ερωτώμενη δε για την αμεσότητα υλοποίησης των σχεδιασμών, με την έγκριση του συμφώνου απάντησε πως «Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Είναι μία συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Μπορεί να ξεκινήσει και μέσα στο 2016 και να υπάρξουν κάποιες αφίξεις».

Ως παράδειγμα μίας πρώτης ενεργοποίησης ανέφερε έναν συνδυασμό πολιτιστικής, επιστημονικής και τουριστικής δράσης λέγοντας ότι «μπορεί να γίνει ένα μικρό συνέδριο, μια διημερίδα, όπως για παράδειγμα προκυκλαδικός και κλασσικός πολιτισμός και να συνδέει το Καστρί την Χαλανδριανή και τη Δήλο. Κάποιες τέτοιες ενέργειες είναι μέσα στα σχέδια, τα οποία μπορεί να είναι κάλλιστα εντός του 2016».

Κατέληξε δε διευκρινίζοντας να «Μην περιμένουμε μετρήσιμα αποτελέσματα προς της διετίας ή έστω 18 μηνών τουλάχιστον».

 

http://www.koinignomi.gr/

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΚΙΝΑ» Α.Μ.Κ.Ε.

Λ. Βουλιαγμένης & Θέτιδος 12, ΤΚ 166 75, Γλυφάδα

Τηλ.: 213 0263868, 213 0273633
Fax: 211 7708355
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.